bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp
bột màu thực phẩm hoa đậu biếc
Chờ phê bình

Chờ phê bình

Trong một triển lãm hội họa, khách xem tranh hỏi họa sĩ:
- Anh định diễn đạt điều gì qua bức tranh này?
Họa sĩ nhìn bức tranh một lúc rồi thản nhiên nói:
- Sau khi tôi chết, các nhà phê bình sẽ giải thích về nó.

theo nguồn truyện cười

26 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>