bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp
bột màu thực phẩm hoa đậu biếc
PVS: 6 tháng hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm

PVS: 6 tháng hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013. 
Doanh thu thuần quý 2/2013 của PVS đạt 6.467 tỷ đồng, tăng 6,24% so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, lãi gộp công ty chỉ còn 438,7 tỷ đồng, giảm 22,7% so với quý 2/2012. 
Mặc dù thu được 68,7 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết, tăng gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, lãi ròng quý 2/2013 của PVS cũng chỉ đạt 230 tỷ đồng, giảm tới 160 tỷ đồng, phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ 224 tỷ đồng, giảm 131 tỷ đồng so với quý 2/2012.
So với kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ (lãi ròng quý 2 đạt 438 tỷ đồng), lợi nhuận hợp nhất giảm đáng kể. 
Lũy kế 6 tháng, PVS lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) đạt 486,6 tỷ đồng, giảm 17,5% so với 6 tháng đầu năm 2012. 
Sau nửa năm, PVS đã thực hiện 67,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 
Giải trình kết quả kinh doanh sụt giảm, PVS cho biết quý 2 kết quả kinh doanh của dịch vụ cơ khí dầu khí và dịch vụ khảo sát địa chấn 2D, 3D thấp hơn so với cùng kỳ. 
Cụ thể, khối lượng phần việc hoàn thành theo mốc của các dự án cơ khí dầu khí trong quý 2/2012 lớn hơn so với quý 2 năm nay. Ngoài ra, trong quý 2 năm nay, một số dự án cơ khí dầu kí trong giai đoạn hoàn thành nên phát sinh chi phí bảo hành cho các dự án. 
Bên cạnh đó, các hoạt động khảo sát địa chấn 2D, 3D đang trong giai đoạn thực hiện ngoài biển và chưa thực hiện quyết toán khối lượng nên chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định. 
Giải trình KQKD
---------
Xem thêm: PVS-mẹ: Quý 2 thuận lợi, lãi ròng hơn 438 tỷ đồng 
Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/PVS

26 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>