bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bầu Kiên ngày thứ hai

Hôm nay, bầu Kiên xuất hiện tại tòa với áo kẻ sọc và quần tây, không bị cùm chân. Bầu Kiên bắt chuyện vui vẻ với các công an làm nhiệm vụ an ninh ngồi...