bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp
bột màu thực phẩm hoa đậu biếc
Kết quả kinh doanh CTCK: Vài cây làm chẳng nên non

Kết quả kinh doanh CTCK: Vài cây làm chẳng nên non

Chỉ vài ba công ty lãi lớn đã không đủ kéo kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng LNST của khoảng 30 công ty đã công bố BCTC đạt 280 tỷ đồng, giảm mạnh 68% so với quý 2/2012.

Mùa báo cáo tài chính quý 2, bán niên đang vào guồng. Như thường lệ, các CTCK là những công ty đi đầu công bố kết quả kinh doanh.

Điều dễ nhận thấy nhất trong hơn 50 công ty chứng khoán đã công bố KQKD là: Nhiều doanh nghiệp kinh doanh tốt không đủ kéo bức tranh ngành trở nên sáng sủa hơn. Tình trạng phân hóa mạnh trước cuộc thanh lọc lớn đang diễn ra ở các CTCK.

Đèn sáng

Kết quả kinh doanh của VnDirect-VNDS (mã VND) không quá bất ngờ đối với nhà đầu tư bởi danh mục tự doanh nắm giữ khá nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh 6 tháng đầu năm và thông số về thị phần môi giới cũng đã được 2 sở công bố trước đó. VNDS thành công ty chứng khoán đầu tiên vượt con số kế hoạch lãi cả năm mà ĐHCĐ giao phó. 

Hay như KLS, không đặt kế hoạch lợi nhuận từ ĐHCĐ nhưng lãi của KLS cho thấy dù im hơi lặng tiếng bấy lâu nhưng KLS vẫn có kết quả kinh doanh đáng kể. 

Trong quý 2/2013, TechcombankSC được hoàn nhập dự phòng khiến chi phí hoạt động trong kỳ chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm 93% cùng kỳ 2012; điều này khiến lợi nhuận trước thuế của công ty trong quý 2/2013 đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ 2012; lợi nhuận sau thuế đạt 60,5 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ 2012 cho dù doanh thu giảm 7%. Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu của TechcombankSC đạt hơn 98 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% cùng kỳ 2012; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt hơn 101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,83 tỷ đồng, giảm 5% cùng kỳ năm trước.

Quý 2/2013, tự doanh của CTS đã chốt lời toàn bộ số cổ phiếu niêm yết trong danh mục, mua vào 265 tỷ trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2013. Nhờ đó, Lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 của CTS đạt 21,46 tỷ đồng, tăng 18% cùng kỳ 2012, lũy kế 6 tháng đạt hơn 34 tỷ đồng, giảm 20% cùng kỳ 2012.

Không đủ "rạng" ngành 

Vài ba công ty chứng khoán lớn đã có kết quả kinh doanh nổi trội. Là những tấm gương lớn cho những doanh nghiệp cùng ngành nhìn vào. Tuy nhiên, thực tế cho thấy: gần "đèn" nhưng không phải ai cũng sáng. Mảng tối ngành chứng khoán vẫn còn khi vài ba ngọn đèn nhỏ không đủ soi sáng triển vọng ngành.

Trong số khoảng hơn 30 công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 thì chỉ có 7 công ty đạt lợi nhuận sau thuế trên 20 tỷ đồng trong 1 quý. 

Nhiều công ty vốn điều lệ lớn như AGR lãi chưa đầy 10 tỷ đồng quý 2 và chưa đầy 20 tỷ đồng 6 tháng.

Số công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ, doanh thu thuần sụt giảm mạnh khá nhiều. Lĩnh vực chứng khoán đang tái cấu trúc mạnh và nhiều công ty chứng khoán nhỏ đã không đủ sức cạnh tranh. 

Chỉ vài ba công ty lãi lớn đã không đủ kéo kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng LNST của khoảng 30 công ty đã công bố BCTC đạt 280 tỷ đồng, giảm mạnh 68% so với quý 2/2012 (nếu loại trừ sự ảnh hưởng của SBS thì mức độ sụt giảm là 19%).

Qúy 2

6 tháng

2013

2012

2013

2012

VNDS

69.88

29.66

97.15

60.07

TechcombankSC

60.51

48.18

76.83

80.72

SSI (*)

51.2

118.98

199.7

331.3

KLS

26.47

-11.53

77.46

49.98

FPTS

23.59

45.92

46.57

81.25

BVS

21.73

55.14

56.35

65.56

CTS

21.46

18.13

34.12

42.89

AGR

7.52

9.88

18.96

53.87

VIX

6.57

9.1

12.62

19.65

PNS

6.24

16.74

 

 

VDS

5.01

0.11

5.14

3.29

AVS

4.34

8.59

5.81

11.08

MBS

3.33

5.84

10.74

6.38

TCSC

2.02

4.52

5.1

10.46

BSI

1.66

27.19

4.07

55.19

MSG

1.42

3.96

4.72

9.04

ECC

0.45

0.57

7.1

10.65

DNSC

0.43

0.32

1.15

-0.52

HBS

0.07

0.06

0.12

0.12

ORS

0.07

-0.37

0.38

0.13

VTSC

-0.004

-0.5

 

 

NASC

-0.38

-0.69

-1.42

-1.5

SHBS

-0.75

-23.71

0.18

-23.16

HVS

-0.82

-0.22

-1.34

-0.84

Woori CBV

-1

-0.62

-2.41

-1.11

KVS

-1.46

 

-1.31

 

PSI

-1.49

4.03

1.84

4.21

HBSC

-1.49

-0.88

-2.24

-2.31

MiraeAsset

-4.32

-2.11

-7

-3.84

Beta

-7.04

-0.47

-4.87

1.23

SBS (*)

-18.22

520.83

-33.59

-138.69

 

277.00

886.65

611.93

725.1

(*) BCTC công ty mẹ

Thanh Hiên

Theo Trí Thức Trẻ

26 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>