bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp
bột màu thực phẩm hoa đậu biếc
Sếp mới

Sếp mới

Công chức sở nọ nói chuyện với nhau:
- Cậu thấy sếp mới thế nào?
- Tuyệt, ông ta yêu cầu tụi mình phải làm việc bằng 3 người.
- Thế mà cậu gọi là tuyệt à?!
- Chứ sao, chúng mình có 7 người mà.

theo nguồn truyen cuoi

26 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>